Politiker, det är dags att satsa på lärarna

Vaxholms skolor och förskolor håller generellt en hög kvalité.

Vi håller en hög kvalité för att lärarna och förskollärarna som individer har en hög ambition och god vilja.

För att vi som kommun i helhet ska kunna fortsätta göra det, så måste ni politiker visa att ni vill ha en kompetent lärar- och förskollärarkår här.

Som det ser ut just nu så har förskollärarna för lite planeringstid för att kunna genomföra sitt uppdrag, vilket innebär att de sitter hemma och gör delar av arbetet.

Är det hållbart och ger det kompetens i längden?

Som det ser ut just nu har lärarna på många håll för mycket att göra i sitt uppdrag, vilket gör att de måste prioritera bort en del av de egentliga arbetsuppgifterna eller göra dem på obetald tid.

Är det hållbart och ger det kompetens i längden?

Som det ser ut just nu så är det svårt att få lärare att söka tjänster i kommunen, vilket kan bero på att kommunens lärare ligger lågt i lön i jämförelse med närliggande kommuner.

Är det hållbart och ger det kompetens i längden?

Undersökningar visar att den avgjort främsta faktorn för goda skolresultat för eleverna är bra lärare. Forskning visar också att barn som gått i förskola når högre skolresultat. Med andra ord spelar resurserna till skola och förskola stor roll!

Så, nu så här i valtider, är det dags för er politiker att lägga upp en budget som matchar våra behov och som visar att ni satsar!

För vi antar att ni tycker som vi; att skola och förskola är Sveriges framtid?

Lärarförbundets lokalavdelning, Vaxholm