S-politiker vill se över Nackas IT-säkerhet

Khashayar Farmanbar (S) vill att kommunen har ett eget lagrings-alternativ för persondata.
Khashayar Farmanbar (S) vill att kommunen har ett eget lagrings-alternativ för persondata.
Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd i Nacka kommun.
Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd i Nacka kommun.
Förvaring av servrar som inte är kopplat till företaget som omnämns i artikeln.
Förvaring av servrar som inte är kopplat till företaget som omnämns i artikeln.
Kommunalrådet Khashayar Farmanbar (S) är kritisk till att kommunen lagt över ansvaret för lagring av persondata till ett privat företag. Nu vill han starta en diskussion för hur information om Nackas invånare ska skyddas bättre.

I kölvattnet av IT-skandalen som pyrt kring regeringen den senaste tiden, går nu kommunalrådet Khashayar Farmanbar (S) ut och kritiserar allianspartierna i Nacka kommun för att ha outsourcat känslig data trots starka protester från oppositionen.

–  Just den här biten med outsourcing av IT-tjänster är ett borgerligt kännetäcken att ett utländskt företag ska hantera känslig information om Nackaborna.

”Hur de privata vård- och omsorgsbolagen, och friskolorna lagrar sin data har vi ingen aning om, säger Khashayar Farmanbar (S)”

Vill utreda lagring av känslig data

I januari 2016 fattade kommunstyrelsen beslut angående ramarna som ligger till grund för driften av kommunens IT-tjänster.

Upphandlingen vanns av det norska IT-företaget Basefarm, som tillhandahåller kommunen med molntjänster, där sekretesskyddade personuppgifter och information från bland annat socialtjänsten lagras.

–  Vi yrkade på att den delen i upphandlingen som berör driften av känslig data skulle utredas ytterligare, och föreslog att kommunen borde ta fram ett eget lagrings-alternativ. Men det röstades ner av alliansen, säger Khashayar Farmanbar (S).

Enligt Khashayar Farmanbar så har Basefarm sina serverar i Sverige som används av Nacka kommun och bryter därför inte mot svensk lagstiftning.

Men han skulle vilja se en gemensam lösning för lagring av känslig persondata som innefattar både privata och kommunala verksamheter.

– Hur de privata vård- och omsorgsbolagen, och friskolorna lagrar sin data har vi ingen aning om, och det finns heller inget särskilda krav på hur det ska gå till. Vi måste på allvar börja diskutera i kommunen och i landstinget, hur vi bättre kan skydda våra invånare från att känslig information hamnar utomlands eller i fel händer.

Khashayar Farmanbar (S) är oppositionsråd i Nacka kommun.

K-ordförande ryter tillbaka

När Lokaltidningen Mitt i, ringer upp kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) blir han irriterad över påståendet att det skulle vara en säkerhetsrisk att låta ett privat företag sköta kommunens IT-tjänster:

– Datahanteringen görs av säkerhetsklassad personal och alla servrar finns i Stockholm. Vi ställer höga säkerhetskrav, och bryter inte mot den lagstiftningen som råder. Det ger oss inte större säkerhet om vi skulle sköta allt inhouse. Visst skulle fler kommuner och lanstinget kunna gå ihop för att köpa in ett bättre system. Men något sådant finns inte på marknaden.