Politiker: Prioritera Haninges skolor

Insändarskribenten vill att alla skolor ska få samma ekonomiska förutsättningar.
Insändarskribenten vill att alla skolor ska få samma ekonomiska förutsättningar.

För någon vecka sedan läste jag i en tidning om skolornas resultat i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun 2013”. Av 290 skolkommuner ligger Haninge på plats 287. Alltså är vi tre platser från att vara sämst i hela Sverige. Jag tycker inte att detta är okej!

Jag går i årskurs 9 och ska börja med nationella proven till våren samt börja i gymnasiet efter sommarlovet nästa år.

Jag och många andra vänner, både från min och andra skolor, oroar oss för att den kunskap vi får i skolan inte kommer räcka till i framtiden.

Det är inte rätt att vi elever, som litar på att vi får tillräckligt med undervisning i skolan, ska behöva vara oroliga över vår framtid. Vi ska få undervisning så att alla elever i alla Haninge kommuns skolor når kunskapskraven och får en bra grund inför gymnasiet.

Skolpengen är samma för varje elev i landet men den kanske fördelas olika i skolorna. Kostnaden för undervisningen borde vara lika på alla skolor.

Nu går inte skolpengen enbart till undervisningen utan ska också täcka skolhyran med mera. Därför blir undervisningspengen olika beroende på hur skolans ekonomi ser ut. Om alla skolor i Sverige skulle få samma ekonomiska förutsättningar skulle vi få en mer jämlik och rättvis skola. Och det skulle leda till att alla elever skulle få samma möjligheter att klara av skolan. Men så är det inte nu. Och att se hur dåligt vi ligger till i rankningen av skolkommunerna i landet gör mig upprörd.

Kommunen måste prioritera skolan och våra resultat. För att nå ett bra skolresultat måste man lägga mer pengar på lärarnas löner och utbildning samt höja läraryrkets status. Bra och nöjda lärare leder till ett bra resultat. Vi behöver bättre arbetsmiljöer och mer resurser som ger mer möjligheter för lärarna att ge oss en så bra undervisning som möjligt.

Alla kommuner vill vara en bra skolkommun och fortsätter vi som det tidigare varit, kommer vi till slut att hamna sist och vara sämsta skolkommunen i landet. Något måste göras nu!

Bekymrad elev