Politiker slarvar bort chans till idrottshall

Blir det någon sport- och idrottsanläggning i Åkersberga? Det var tragiskt att lyssna på debatten i Österåkers kommunfullmäktige den 15 juni.

Ärendet handlade om att kommunens fastighetsbolag Armada AB avser att sälja kommunens mark, som har avsatts för kommunens nya idrotts- och sportanläggning.

Armada AB har inte som uppgift att driva någon sportanläggning och vill därför sälja till ej namngiven köpare. Ingen kunde svara på frågan om eller hur en tilltänkt köpare av marken hade vilja, förmåga och ekonomiska resurser att bygga och driva den av kommunen planerade sportanläggningen.

Som politisk vilde i Österåker beklagar jag att jag inte i längre har möjlighet att påverka kommunalpolitiska beslut, som lider brist på både logik och sunt förnuft. Den utdragna debatten i kommunfullmäktige klargjorde tydligt att ledamöter som ville att kommunen förvärvar markområdet från kommunens ägda bolag Armada AB för att därefter utarrendera eller på annat sätt engagera byggande och drift av anläggningen, talade för döva öron.

Tage Lundberg

Många vill kunna sporta i en ny anläggning, men skribenten befararar att det aldrig kommer att byggas. arkivfoto