Politikerna måste sätta skolan först!

Skolfrågan har gång på gång pekats ut som väljarnas viktigaste valfråga.

Och det som väljarna tycker är viktigt vill politikerna prata om. Det märks. Partierna presenterar många skolförslag och det handlar om allt från fler läxor/inga läxor till att staten borde ta över skolan.

Men vad borde debatten handla om? När vi frågar svenska folket och lärarna vad som är viktigast för att lyfta den svenska skolan så är det fyra åtgärder som anses viktigare än andra: tid för lärarna att planera och genomföra undervisningen, högre lärarlöner, satsningar på särskilt stöd och fler speciallärare/specialpedagoger samt mindre barngrupper och klasser.

Den gemensamma nämnaren är att det handlar om investeringar som kan göra läraryrket mer attraktivt och förhindra den kommande lärarbristen. Det handlar också om åtgärder som ökar elevernas möjlighet att få det stöd de har rätt till och måste få för att kunna prestera maximalt.

Nu uppmanar vi i Lärarförbundet Sundbyberg alla politiker: Sätt skolan först, lyssna på svenska folket och lärarna och gör det genom satsningar som gör skillnad.

Satsningar på kvalitet som ger lärarna och eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Lärarförbundet Sundbyberg