Populistiskt av S angående SL-kortet

Svar på insändaren ”Höjning av SL-kortet slår mot de svagaste” den 9 juni:

Den uteblivna höjningen av SL-kortet gör att det fattas 700 miljoner kronor i landstingets budget. Den föreslagna höjningen på 3,50 kronor per dag blir inte av eftersom Anders Österbergs parti Socialdemokraterna valt att samarbeta med SD och rösta ned förslaget.

Den moderatledda alliansen, som för en ansvarsfull ekonomisk politik i landstinget, investerar 50 miljarder kronor i kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Vi satsar på Citybanan för pendeltågen (25 miljarder kronor) och kraftigt utbyggd tunnelbana (25 miljarder kronor) för kollektivtrafiken.

Jag beklagar Socialdemokraternas populistiska röstning med SD mot höjningen.

Att på klassisk Socialdemokratiskt maner föreslå ytterligare skattehöjningar är inte seriöst. Den socialdemokratiska regeringen med Miljöpartiet vill dessutom straffbeskatta Stockholm med ytterligare 500 miljoner kronor för att bekosta ökad välfärd i Malmö och Göteborg. Noterbart att endast Stockholms läns landsting, med Sveriges högsta landstingsskatt, är det enda landsting som straffbeskattas av staten. Alla andra landsting är nettomottagare av pengar.

Månadsavgiften för SL-kortet för Stockholms län, som har Sveriges mest omfattande kollektivtrafik, är bland de billigaste i Sverige. I dag kostar det 790 kronor i månaden, vilket kan jämföras med 1 400 kronor i månaden i Malmöregionen och 1 100 kronor i månaden i Göteborgsregionen. Dessa båda städer har styrts av vänstern med V, S och MP de senaste 20 åren.

Bo Sundin (M) Kista, ledamot kommunfullmäktige