Posten beklagar servicemiss

Svar på insändare med rubriken ”Svårt att veta när posten har öppet” den 30 april:

Det är tråkigt att insändarskribenten inte är nöjd med Postens service. På vår hemsida visas alla serviceställen med adresser och öppettider. Vår målsättning är att alltid erbjuda tillgänglig och snabb service i våra kundtjänster, och jag beklagar att vi inte lyckats leva upp till det i detta fall.

Våra kunders synpunkter är viktiga för oss i vårt förbättringsarbete, och jag vill tacka insändarskribenten som gjort oss uppmärksamma på händelsen.

Annica Ronquist

chef Postens kundcenter