Potthålen ska lagas

Svar på insändare med rubriken ”Potthål inget att vara stolt över” den 5 mars: Jo, jag är stolt över det arbete som läggs ner på att hålla Haninge kommuns ekonomi i balans. Potthålen, som kommer vare sig vi vill eller ej, kommer vi självklart att åtgärda så fort vi bara kan och lagningen av 2012 års ”potthål” rymdes inom beslutad budget. Och jag lovar dig, så blir det också 2013. Det krävs mer än ”potthål” för att knäcka Haninges ekonomi.

Martina Mossberg (M) kommunstyrelsens ordförande Haninge