Priset höjdes när många ville köpa

Fastighetsägaren Järfällahus AB har erbjudit föreningens hyresgäster att förvärva fastigheten Nedre hammaren med tillträde under fjärde kvartalet 2013 och till ett pris av 198,5 miljoner kronor. I plan för försäljningen har beräknats kapitalkostnader och driftskostnader grundade på kända förhållanden, delvis baserat på säljarens historiska och prognosticerade uppgifter. Styrelsen har ”noga övervägt ett balanserat förhållande mellan avgifter och insatser för att ge föreningen en långsiktigt hållbar ekonomi”.

Teknisk besiktning har gjorts 22 januari och 30 maj 2013. En mindre renovering (takpapp) gjordes 1991. Reparationsbehov för gissningsvis miljonbelopp finns för åtgärd snarast.

Då affären blev aktuell, visade det sig att mer än 74 procent – 146 av 198 – av hyresgästerna visade intresse av att överta sin bostad.

”Jaså. Så stort intresse. Då kan vi höja priset”. Så har tydligen politikerna i Järfällahus styrelse resonerat. Priset höjdes drygt 13 procent – från 198,5 till 225 miljoner. Detta var ju ett tillfälle som inte fick missas ”i kommuninvånarnas intresse”.

Politikern Johnny Lennströms (M) uttalade motivering för prishöjningen: ”Det var väldigt länge sedan värderingen gjordes”. ”Länge sedan” är alltså den 22 januari och 30 maj i år. Denna ”motivering” är rent nonsens. Är man något så när insatt i denna typ av affärer vet man att det tar uppemot och kanske minst ett år att genomföra. Fläcken på de som agerar på det sättet sitter dock väldigt hårt fast.

Under tiden har Hyresgästföreningen agerat intensivt mot ombildningen och också lyckats skrämma några till att avstå från en presumptivt god affär.

Fortfarande är det dock 69 procent som vill genomföra köp­et.

Kanske ett nytt och klokare tänkande av Järfällahus styrelse är en utopi, men … Nästa år är det val.

EGB, intressent i Nedre ­Hammaren