Prisskillnaden beror på statens beslut

Svar på insändaren ” Osmaklig prishöjning” den 17 februari:

Signaturen Britt P har varit med om att priset på ett läkemedel skiljer sig från gång till gång.

Majoriteten av receptläkemedel har statlig prisreglering. Det är alltså inte apoteket som sätter priset. Att en patient kan uppleva prisskillnader beror oftast på stat­ens krav på apoteken att byta till det likvärdiga läkemedel som har lägst pris. Om man då inte vill ha det som är billigast, utan den läkemedelsvara som står på receptet, måste man själv, utanför subventionssystemet, betala mellanskillnaden i pris. Om det läkemedel man själv vill ha varken står på receptet ­eller är billigast, måste man betala hela kostnaden, utan subvention.

Låter det krångligt? Det är det också. Det är fullt begripligt att man som patient inte förstår varför man inte kan få samma läkemedel varje gång, till samma pris. Att det är så har staten bestämt, i syfte att pressa priserna på läkemedel. Apoteken hade gärna sett en lite annan ordning, som gav större utrymme. Mer om det går att läsa på www.medicinskapet.se.

Henrik Ehrenberg,

Sveriges Apoteksförening