Privatisering löser inte bostadsbristen

Svar på ”Tillåt fri uthyrning av bostadsrätter” den 27 maj.

Enligt Klaus Aarnio från Moderata ungdomsförbundet är en del av bostadsproblematiken att innehavaren av en bostadsrätt inte får hyra ut den som denne vill. Medicinen mot bostadsbristen är, enligt Aarnio, bland annat att ”Privatpersoner måste kunna ha bostäder som investeringsobjekt” vilket skulle leda till ”… mer byggande …”

Moderaterna hävdade redan under 1980-talet att privatisering var lösningen på bostadsbristen i Stockholm. Nu har man sålt ut hyreslägenheter i en fart som aldrig förr, samtidigt som bankerna i praktiken har slopat kraven på amortering. Räntenivåerna har sjunkit till extremt låga nivåer och svenskarna har blivit skuldsatta som aldrig förr.

De få flerfamiljshus som ändå byggs görs nästan alltid av ett fåtal nationella byggföretag i en bransch som kännetecknas av korruption och ineffektivitet.

En lägenhet på 4 rum och kök i innerstaden kostar i dag cirka 8 miljoner kronor, vilket motsvarar en månatlig räntekostnad på cirka 14 000 kronor, ungefär som för en motsvarande nybyggd hyreslägenhet. Men det finns möjligheter att pressa ner priserna på bostadsrätter; om staten till exempel höjde räntan till 5 procent, avskaffade ränteavdraget och lagvägen krävde max 40 års amortering skulle månadsbeloppet för samma lägenhet öka från dagens 13 300 kr till cirka 50 000 kronor. Priset för bostadsrätten skulle då, av uppenbara skäl, sannolikt sjunka från dagens 8 miljoner kronor till cirka 2,5 miljoner.

Samtidigt måste bostadsbyggandet sätta fart på allvar.

Det går att ordna bra bostäder i Stockholm till rimliga kostnader, men det kräver ett nytt synsätt. Den ineffektiva byggbranschen, oengagerade politiker och lånerally måste ersättas av utländska byggentreprenörer samt sundare finansieringsvillkor. Först då kan vi få en bättre fungerande bostadsmarknad i Stockholm.

Stockholmare sedan födseln