Problemen med buller har åtgärdats

Svar på insändaren ”Skadligt buller i öppna förskolan” den 19 mars:

Efter klagomål på hög ljudnivå på öppna förskolan i Jakobsberg hösten 2012 genomfördes en ljudmätning. Mätningen visade en hög efterklangstid. För att komma till rätta med ljudnivån sattes det upp ljudabsorbenter i lekhallen. En eftermätning visade att det behövdes ytterligare ljudabsorbenter i entrén och i köket. Detta är nu åtgärdat. De som arbetar på öppna förskolan i Jakobsberg upplever att de åtgärder som har vidtagits har gett ett bra resultat.

I alla Järfälla kommuns lokaler där barn och vuxna vistas är vi noga med att följa de lagar och regler som finns för ljudnivå. Verksamheter som upplever problem med ljudnivån har möjlighet att beställa en akustikmätning. Visar mätningen på för hög ljudnivå åtgärdar Järfälla kommun problemen så snart som möjligt.

Christina Dahlin Wibom

programchef på barn- och ungdomsförvaltningen