Min lokala hjälte

Problemet är att allt samlas i huvudstaden

Svar på insändaren ” Alla bostäder står på tidigare grönområden”, den 2 juli:

Att man skövlade grönområden på 1940- och 50-talet, som du säger, är väl inget argument för att fortsätta skövla den kvarvarande naturen! Då är det väl verkligen angeläget att bevara den grönska som finns kvar! Men på den tiden byggde man ju på ett mera genomtänkt sätt och med hänsyn till omgivningen. Nu byggs det ofta i desperation, på ett oseriöst sätt.

Jag skulle gärna bosätta mig på ”riktiga landet” med skogar omkring mig om det bara fanns jobb och kommunikationer. Men trenden är ju att allt ska koncentreras till Stockholm och resten av landet läggas ned! Kan du se ett samband där? Det kan jag!

Kanske dags att lyfta frågan om Stockholms ohämmade växande till en rikspolitisk nivå?

Björkhagenbo