Problemet är inte bara cyklisterna

Svar på insändare ”Cyklisterna är livsfarliga” den 20 maj.

Hej arg mamma. Jag förstår att du kan bli arg över så kallade träningscyklister. Men, problemet ligger inte bara där.

Om fotgängarna följer de regler som bör följas så skall de gå på vänster sida av gång/cykelbanan. I det läget så möter du cyklisten och ni är medvetna om varandra och vad som eventuellt kan ske. Det blir ett samspel i trafiken, inte den högeranarki som vissa förespråkar, till och med Solna kommun som skyltar gång/cykelbanor med skyltar som ej är godkända – det gäller skyltarna med cykel till vänster och gående till höger.

Fundera lite själv över vad du tror är bäst för dig och dina barn. Bry dig inte om högeranarkisterna. De säger, utan att tänka, att så gör ju alla andra. Jag svarar: Det är bara döda fiskar som följer med strömmen.

Hur gångtrafikanter skall bete sig finns att läsa på www.trafikeniskolan.se, www.trafikverket.se, www.ntf.se.

Ha en trevligare promenad efter detta inlägg.

Janne, Ritorp