Propaganda då och nu

Alla minns vi då man pratade om propagandan under 1900-talets olika krig. Det skrivs om ämnet i böcker och studeras på SO-lektionerna. Kalla kriget, första och andra världskriget där stora delar av medierna användes för att progagera och påverka uppfattningar och åsikter.

Dessa byggs självklart upp av vad man ser och hör, är man inte på plats är det media som bestämmer vad som har hänt.

Jag undrar om människor inser att detta även händer i nutid och inte bara dåtid. Arabiska våren, olika ledare som målas som väldigt dåliga/väldigt bra när de i själva fallet är tvärtom samt situationen i Egypten.

Inser vi detta nu eller kommer vi att få studera detta i historia och SO-lektionerna i framtiden?

Källkritisk