Protestera mot bygge på Hällberga i Nyfors

Insändarskribenten vill riva upp byggplanen för Hälleberga.
Insändarskribenten vill riva upp byggplanen för Hälleberga.

Vart tog de små ekologiska radhusen vägen?

Jo, kommunen informerar nu om att de har minskat ner antalet radhus från tio till sex parhus och bevarar storstugan och förrådsbyggnaderna.

Kommunen tycker att man har skurit ner ordentligt på förtätningen och tagit hänsyn till all kritik som framförts.

Men de talar inte om att varje hus har utökats med 18 kvadratmeter så att byggnadsarean blir hela 90 kvadtratmeter (det vill säga bostadsyta 180 kvadratmeter) och komplementsbyggnaderna har utökats med 27 kvadratmeter per hus till 45 kvadratmeter.

Så kommer husen att se ut. Tycker du att sådana tvåvåningshus passar in i Nyforsområdet?

Enligt kommunen ska man värna om landskapsbilden som möter besökare som vistas på och runt sjön.

Hur kommer dessa tvåvånings- parhus att se ut från sjön?

Behåll Hällberga som det är i dag! Det är ett underbart ställe för fester av olika slag.

I den Kulturhistoriska inventeringen, som nu äntligen genomförts, konstaterar man att Hällberga bör skyddas i kommande plan.

Tomt och värdefulla byggnader bör förses med skydds- alternativt varsamhetsbestämmelser inkluderande rivnings- och förvanskningförbud.

Ändå vågar kommunen bryta mot både PBL och Miljöbalken och godkänna rivning av kulturhistoriska byggnader.

Vi kommuninvånare måste protestera mot kommunens förslag att riva två kulturhistoriska byggnader på Hällberga och förstöra en naturskön tomt!

En med förnuft

Behåll Hällberga som det är i dag! Det är ett underbart ställe för fester av olika slag.