Rädda bautastenen som plogats omkull i Råcksta

Råckstavägens bautastenar är ett mycket trevligt gatuinslag som tyvärr inte vårdas.

Snövintern 2008-09 blev inte bara snön plogad utan även bautastenen mittemot Bättringsvägens södra anslutning. Avbruten, liggande som den föll, på väg att begravas i växtlighet som allt annat skräp, går den ett ovärdigt slut till mötes. Så synd!

Hoppas dock att kommunen har reparationen i sin långsiktiga plan. Och att det inte är i den långa långsiktiga planen!