Min lokala hjälte

Rädda de äldres mötesplats

Nu måste det satsas på Idalagården! Under flera år har majoriteten i Danderyd (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) inte velat avsätta medel för fortsatt drift av samlingsplatsen för våra seniorer vid Stocksunds torg, Idalagården. Sommaren 2012 tvingades man stänga i brist på pengar. Den totala driftskostnaden (hyra och personal) ligger på cirka 750 000 kronor om året. En ynka summa för Danderyd.

På Idalagården har äldre kommunmedborgare möjlighet till dagliga aktiviteter och förutom en hemlagad god lunch, kaffe med hembakt erbjuds gymnastik, vävning, handarbete, musik, läs-och kulturnära upplevelser och – viktigast av allt – personlig kontakt med andra. Många äldre som dagligen besöker verksamheten säger att ”den är min livspartner”. Andra menar att kommunen sparar skattepengar eftersom verksamheten tillgodoser behov som tillfredsställer besökarna emotionellt och fysiskt.

Personalen driver med knappa resurser en verksamhet som uppskattas enormt. Men att befinna sig under ständigt nedläggnings- eller upphandlingshot är i längden förödande för entusiasmen. Sedan 2000-talets början har majoriteten i kommunen ständigt återkommit med dessa hot mot samvarotanken. En gång skulle den läggas samman med biblioteket, en annan med förskoleverksamhet, utredning på utredning har gjorts och fyller nu en hel papperskorg. Och där passar alla förslagen bäst.

Folkpartiet i Danderyd har hela tiden värnat om Idalagårdens fortlevnad. Vi kanske är tråkiga som inte ändrar oss. Att värna de äldres välbefinnande är en god användning av skattebetalarnas gemensamma resurser!

Bengt Sylvan (FP) ­Oppsitionsråd

Ewa Bergman (FP) ­gruppledare produktions­styrelsen