Rädda Gammeludden från hård exploatering

Kommunens politiker lägger sig platt inför Gammeluddshemmets ägare, anser insändarskribenterna.
Kommunens politiker lägger sig platt inför Gammeluddshemmets ägare, anser insändarskribenterna.

Varför är kommunens politiska ansvariga så angelägna om att tillmötesgå den nuvarande ägarens önskemål, som ställer hela idén om det redan beslutade kulturreservatet på ända? Inte kan det vara för att kommunen har första tjing på vårdplatser, för på Nacka kommuns hemsida (uppdaterad den 28 januari)ges följande upplysning: ”kommunen [kan] avtala om enstaka platser i nedanstående korttidsboenden: Gammeluddshemmet, Saltsjöbadens sjukhem AB”.

Anses det vara på grund av att Gammeluddshemmet genererar ett antal arbetsplatser? Så är det visserligen, men de är på intet vis förbehållna boende i Nacka kommun. Cathrin Bergenstråhle (M) säger: ”Gammeluddshemmet… måste kunna utvecklas för att vara kvar i kommunen”. Har den nuvarande ägaren ställt ultimatum? Varför lägger sig kommunens politiker i så fall platt för propåerna?

Om familjen Egserius vill sälja, ska det väl inte vara omöjligt att finna en köpare som vill fortsätta att bedriva verksamheten.

Går inte det, kan familjen fortsätta som nu, dock utan att spränga sönder Ryssberget från sjösidan och bebygga det från landsidan.

Vilket för oss in på markfrågan. Fortfarande enligt Bergenstråhle upplåter Gammeluddshemmet ”mycket mark till reservatet”. Hur mycket? Gissningsvis är detta mark som omfattas av strandskyddet. Varför ska man här frångå det regelverk som stadgar hur upplåten mark ska ersättas?

Finns det överhuvudtaget något som motiverar att kommunen skänker bort en villatomt med sjöutsikt som inte ligger intill Ryssberget utan utgör en del av det? Har Nacka kommun någon anledning att bistå Gammeluddshemmet med deras planerade utbyggnad? Hemmet äger en fastighet på andra sidan Sieverts väg. Bebygg den! Bergenstråhle ”tror inte att en utbyggnad får så väldigt svåra konsekvenser för reservatet”. Tvärtom! Det som föreslås och som hon står bakom kommer, som redan sagts, att ställa hela idén om ett kulturreservat på ända.

Jonas och Gunilla

von Malmborg

boende på Gammeludden

Varför ska man här frångå det regelverk som stadgar hur upplåten mark ska ersättas?