Rädda sjön med aluminiumsulfat

Det finns bara två alternativ för Vallentunasjön som är övergödd och lider av syrebrist. Omsättningen av vatten i sjön är för dålig man behöver inte vara docent för att begripa detta faktum. Fosfor och kväve har tillförts sjön under decennier.

Antingen tillsätts aluminiumsulfat för att åstadkomma en fosforfällning. PH sänks till 6,0-6,5. Aluminium binds hårt till fosfor och går inte i lösning vid syrgasbrist. Därför lämpar sig aluminium för behandling av Vallentunasjön. Åtgärden innebär en positiv effekt för vårt naturvärde och rekreation vid sjön. Men framförallt påverkas sjöns växt och djurliv. Kan vara något för kommunalpolitiker att värna och slåss för!

Alternativ två är att låta sjön växa igen. Det får bli en fågelsjö!

Kemisten i Grana