Rädda stadsnära orörda strandzoner

Jag flanerar ibland nere vid Gammelström och längs vattnet söder om Långsjön. Området ligger inom cykelavstånd från Tyresö centrum men när man passerat bron över Gammelström tar vildmarken vid. Förutom upptrampade stigar finns här inga tecken på mänskliga ingrepp. Unikt med en orörd natur vid vattnet bara några kilometer från centrum. Räddad för framtiden, tror man, det är ju naturreservat. Döm om min förvåning när jag senast möttes av en nyanlagd flera meter bred cykelväg söder om Gammelström och längs Långsjöns strand! Förutom att det är naturreservat är området enligt uppgift strandskyddat. Kommunen har hos länsstyrelsen sökt och fått dispens både från strandskydd och naturreservatsregler.

Jag kan dock inte förstå hur länsstyrelsen har kunnat upphäva strandskyddet då särskilda skäl ska finnas för detta. Och hur tänker kommunen när man kommer på idén att förstöra en orörd stadsnära strandzon? Visst kan det vara trevligt och bra att kunna ta sig igenom området annat än till fots, men vi måste väl ändå vara väldigt rädda om och behålla de få orörda stadsnära strandzoner vi har kvar. Låt till exempel inte nybyggnationer eller anläggande av sjötomter i Nyfors förstöra idyllen vid Tyresö-Flaten.

Peo