Rädda väggmålningen i Alvik

Det är bedrövligt att se hur väggmålningen högst upp i kulturhuset i Alvik skadas. Konstnären Axel Wallnert som gjorde den 1940 var framstående, gjorde väggmålningar även i Stadshuset och statsministerporträtt med mera.

Målningen föreställer bygget av huset med hantverkarna flitigt murande, sågande och bärande. Längst till höger byggmästaren Anders Dunder. Längst till vänster arkitekten Thure Bergentz, som själv bekostade den 10 gånger 6 meter stora målningen utförd i kalkfärgteknik.

Förut skyddades verket av en balustrad men nu sitter folk och drar stolsryggarna mot målningen som på 1990-talet omsorgsfullt renoverades av Konstfackelever.

Stockholms stad som äger huset borde se om sin egendom bättre.

Claes Engelbrand