Rätt att alla delar på avgift för nya avlopp

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) upprepade i en artikel i Mitt i Tyresö den 30 juni vissa argument som om de är uppenbara rättvisefrågor. Han säger att ”man kan ha debatt om huruvida de som bor i Granängsringen ska subventionera vattenanvändningen för dem i Östra Tyresö”.

Men det ligger i skatters natur att man tar en solidarisk ställning som inte alltid gagnar den som betalar. Släpper man den principen hamnar man i en väldigt slirig nerförsbacke.

Varför ska personer som inte har barn då betala för skolor ? Varför ska man betala lönen för politiker som arbetar tvärt emot våra intressen? Släpper man solidaritetsprincipen blir det ingen samhällsstruktur som fungerar för fler än bara de som kan bo i inhägnat område.

I det här fallet är det kostnad för infrastruktur som ska ligga i 100-tals år och inte en tjänst åt individer! Vi i Östra Tyresö betalade för Bollmoras vatten och avlopp tidigare på vår skatt. Varför ska de inte vara med nu och betala denna infrastruktur?

GengisKahn