ANNONS

”Rätt om Strand och Trollbäcken”

Fredrik Saweståhl (M).
Fredrik Saweståhl (M).
Kommunstyrelsen ordförande Fredrik Saweståhl (M) svarar på kritiken mot planerna kring Strand, Trollbäcken och Södergården.
ANNONS

Signaturerna ERGO och IBH menar att kommunen har fel om när områden i Strand och Trollbäcken pekades ut för förändring. Stadsbyggnadsförvaltningen har därför gått igenom historien.

Första gången Apelvägen/Prästgårdsvägen i Strand pekas ut för ökat byggande är i Översiktsplanen 1990. En plan som påbörjades i slutet av 80-talet. Före det fanns i Strand mest fritidshus och ett mindre permanentboende. ÖP 1998 tydliggjorde ytterligare att det var ett område för mer bostäder. Vi är sedan alla ense om att det gamla Kvalitetsprogrammet är rätt bra – men som kommunen kommunicerat i hela processen är det inte möjligt att använda eftersom plan- och bygglagen ändrats.

Vad gäller Södergården är första gången annan markanvändning än bensinmack med mera syns Översiktsplan 1998. Vilket sedan förtydligas i ÖP 2008 där det står att det kan byggas parhus, radhus eller flerbostadshus.
ÖP 2017 slutligen är ju mycket tydlig med var det kan byggas i Strand och Trollbäcken och lika tydlig med var det inte kan byggas. Detta för att värna och bevara våra villaområden 
– även om det inte går att undvika att den som bor 
vid de gränserna påverkas.
Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande

Svar på insändaren ”Fredrik, du har fel” och ”Visa lite respekt för de boende” den 13 mars:

ANNONS
ANNONS