Rätten att plocka svamp

I bär- och svampplockar­tider kan det vara på sin plats att klargöra omfattningen av alle­mansrätten på privat mark. Jag blev häromdagen varse att alla markägare inte känner till denna.

Det som är undantaget från allemansrätten är hemfridszonen – området närmast ett bostadshus där närvaron av allmänheten kan räknas som störande. Det är förstås en bedömningsfråga, men om man håller sig på naturmark utom synhåll från bostadshus är man på den säkra sidan.

I praktiken omfattar hemfridszonen nästan alltid hela fastigheten på villatomter, men äger man en stor fastighet med naturmark kan man inte hävda att allemansrätten är upphävd på hela fastigheten bara för att den är bebyggd.

Mikael Carlstedt