”Reaktionerna på kvinnosimmet är överdrivna”

Insändarskribenten tycker att debatten om kvinnoismmet i Torvalla är överdrivna.
Insändarskribenten tycker att debatten om kvinnoismmet i Torvalla är överdrivna.
"Reaktionerna på kvinnosimmet i Haninge – om islamisering och att kvinnobussar är nästa steg – är strunt och bara en massa demagogi", skriver Nicklas Börjesson (MP).

”Svar på insändarna ”En anpassning till kvinnoförtryck” och ”Bussar för kvinnor?”:

Det är intressant att läsa reaktionerna på det så kallade kvinnosimmet.

Fantasifullheten i slutsatserna som dras, att nästa steg är kvinnobussar, att det är en islamisering och så vidare överträffas bara av deras brist på proportion.

Det handlar om två till tre tillfällen per år à två timmar.

DO betraktade det som en ”mycket ringa” diskriminering som uppenbarligen inte motiverade något direkt uttalande.

Enligt protokollen kom det 2016 80 personer första gången och andra gången 50.

Jag får inte intrycket av att det är karakteristiskt för islamistiska sluttande plan och invasioner.

Däremot att det är strunt och bara en massa demagogi att försöka få det till det.

DO betraktade det som en ”mycket ringa” diskriminering som uppenbarligen inte motiverade något direkt uttalande.

Det är ett försök att försöka nå folk i samhället som är svåra att nå.

För igen: Det handlar om två till tre tillfällen per ÅR. Inte månad, vecka eller dag.

Man vill nå dem av folkhälsoskäl och för att höja simkunnigheten.

Det finns dessutom ganska många kvinnor i samhället som av olika, och helt ickeislamistiska skäl inte är bekväma med att bada tillsammans med män.

Men det hade räckt med bara dem som inte känner det av kulturella och religiösa skäl också.

För igen: Det handlar om två till tre tillfällen per ÅR. Inte månad, vecka eller dag.

Nicklas Börjesson (MP)