Regeringen måste stoppa Nya Slussen

Insändarskribenten menar att Nya Slussens blivande bussterminal inte kommer att kunna byggas.
Insändarskribenten menar att Nya Slussens blivande bussterminal inte kommer att kunna byggas.

Flera professorer och arkitekter menar att Nya Slussen kommer att bli farligt, och uppmanar regeringen att stoppa Nya Slussen med ett planföreläggande. Onsdagen den 15 april 2015 skickade vi en skrivelse till Mehmet Kaplan (MP) och Åsa Romson (MP). Vi anser att detaljplanen måste ändras eftersom den inte tar hänsyn till regionala behov och inte beaktar viktiga riksintressen enligt Miljöbalken.

I sådana lägen kan regeringen stoppa planen med ett planföreläggande tills allt är ändrat.

En av många anledningar som gör att regeringen måste ingripa är att de boende i Nacka och Värmdö kommer att stå utan en smidig bussanslutning till innerstan den dag det står klart att den extremt farliga bussterminalen inte går att bygga. Nya Slussen har då ingen lösning att erbjuda.

Regeringen måste också ställa krav på att den risk för översvämning som redan finns i dag byggs bort. Så blir det inte med Nya Slussen. Då kommer inte bara tunnelbanan utan också Citybanan att kunna bli översvämmad.

Anledningen är att man inte uppfyller de säkerhetskrav som professionen och planerare arbetar efter.

Kommunen har här gett sig själv rätten att frångå vanliga säkerhetsmarginaler. Hur man kommit fram till att Stockholm inte behöver följa vanlig praxis vid planering får vi inget svar på från den politiska ledningen.

Du som bor i Nacka och Värmdö ska kanske höra med dina politiker om det inte är dags att även de skriver ett brev till regeringen.

Finn Löfquist