Reglerna gäller för alla

Det är mycket gnäll om ett blått hus. En tycker att man ska få måla som man tycker, en annan att man ska få köra som man vill, en tredje att man ska få röka vad man vill. Lagar, regler och förordningar gäller dock alla, och bryter man mot dem får man ta konsekvenserna.

Sumpanbo