Reklam på bilen stör

Nu under våren har jag uppmärksammat en markant ökning av reklam som fästs på våra bilars vindrutor i kvarteren.

Som bilägare undrar jag om den här typen av marknadsföring är laglig. I min värld är det här ungefär samma ofog som spam och är svårt att värja sig emot.

JS