Reklamen visar de äldre som spöken

Jag ger mig inte in i debatten om vården i allmänhet och exempelvis Attendo i synnerhet – det får ske på annan plats och med i ämnet kunniga medborgare.

Men vad gäller Attendos reklam om sommaraktiviteter som man då och då ser i tidningarna – ja, då blir man nästan mörkkrädd.

Spöklika anleten, åldringar förfulade till max. Var har man hittat förebilderna för porträtten? Spöktåget på Grönan?

Det är tankeväckande att något sådant kan komma in i tidningen. Är det ingen (äldre) som reagerar?

Som gammal och sjuklig gamling blir jag väldigt sårad – så där ser inte jag ut och inga äldre jag känner. Ansvariga: Skäms!

Hildegard Trinkies

Gustavsberg