Renovera eller bygg ny sporthall

Jag tycker verkligen att Ribby­ sporthall ska renoveras eller att kommunen ska bygga en ny.

Den är i väldigt dåligt skick och den är över trettio år gammal. Redskapen är väldigt dåliga, en del är till och med trasiga.

Linjerna på golvet är svåra att se eftersom det var väldigt länge sedan man målade dem.

I stället för att renovera dem har de tejpat ihop läktarna och andra saker som går sönder.

Jag tycker att komunen ska bygga om den eftersom att den används både av skolor och många olika fritids och idrottsaktiviteter. .

Om man inte bygger om den så kommer fler saker att gå sönder, vilket kan leda till att folk skadar sig.

Jag tycker att kommunen inte behöver mer kultur utan i stället borde lägga pengar på vad samhällets framtid tycker om.

Samuel