Renovering pågår på Häggviksskolan

Svar på insändaren ”Snuskiga toaletter hotar elevernas hälsa” den 19 november:

Richard Meyer (S) har frågat mig om renoveringen av toaletter på Häggviksskolan. Trafik- och fastighetskontoret har en långsiktig underhållsplan för kommunens alla fastigheter. Det är många lokaler som är i behov av renovering, så även Häggviksskolan. Renoveringen av den skolan har påbörjats.

Omklädningsrummen är renoverade liksom kök och matsal, aulan, hus A och Quben. Samtliga toaletter i dessa hus har renoverats. I dag pågår renoveringen av övriga lokaler. Först säkras skalet, det vill säga byggnader dräneras samt tak och fönster renoveras. Därefter är det dags att förbättra insidan. Då ska bland annat toaletter renoveras samt samtliga stammar ska bytas.

Då det dröjer en tid innan den omfattande invändiga renoveringen kan påbörjas (2015–2016) så har trafik- och fastighetskontoret redan avsatt medel för att fräscha upp toaletterna. Detta arbete kommer att påbörjas i december 2013 och beräknas vara klart under hösten 2014.

Detta kommer att göra mycket i sig men det är även viktigt att respektive skola ser till att städningen fungerar. Tyvärr finns det brister på det området i dag vilket självklart påverkar skicket på lokalerna.

Anna-Lena Johansson (FP) ordförande trafik- och ­fastighetsnämnden