Respektera Nackas unika natur

Moderaterna i Nacka/Värmdö värnar inte om biologisk mångfald. Naturen är offer för en samhällsutveckling som går åt fel håll, totalt avsaknad av stadsbyggnad med hållbara miljövärden. Att synen på vad som är viktigt skiljer sig så mycket mellan styrande och styrda i kommunen är ett demokratisk problem. Miljön måste in i all politik.

Nyproduktion av bostäder måste ske i närhet av befintliga kommunikatiner och i nuvarande bortglömda och nergångna miljöer som Finntorp, Ektorp, Björknäs och Orminge där stadsmiljöerna är förfärliga i sin yttre miljö och service.

Respektera och bevara unik natur, det är vår skyldighet att bevara dessa värden för framtidens kommande generationer.

Boende i Finntorp