Restiden med 4:an blir inte kortare

SL framställer det som att de förkortar restiden genom att åter ta bort hållplatser på linje 4 (det gjordes även då 54:an blev 4), när det egentligen är körtiden, som förkortas till deras fördel. Restiden förlängs naturligtvis om man måste gå långa sträckor.

Hållplats Wollmar Yxkullsgatan är en som valts ut, troligen för att där är hög omsättning, bussen stannar nästan alltid där. Området har många gamla hyresrätter, och därmed många äldre personer, som nu troligen stannar hemma eller anlitar färdtjänst. Vart tog tillgänglighetsanpassninen vägen nu, SL?

Naturligtvis vinns körtid på att svika en större mängd resenärer och bli av med de mest tidskrävande. Vid provet nyligen fick vi rådet att ta 74:an till Södra station och byta där. Hur mycket restid vann vi då, tror ni?

När kommer den för många år sedan utlovade spårvagnen? ”Tänk spårvagn, kör buss” hette det, då blåbussarna skulle bana väg för spårväg. Satsa tills vidare på den sedan åratal utlovade signalprioriteringen i stället (nej, den funkar inte som det är nu – vi väntar förtvivlat länge medan bilarna får prio). Det skulle ge både kortare körtid och restid. SL är till stor del orsak till att så många tar bilen. Ta upp kampen för era kunder!

Elwa