Rika föräldrar kan spara barnbidraget åt barnen

Svar på insändaren ”Avskaffa barnbidraget för höginkomst­tagare” den 27 augusti:

Jag håller fullständigt med vad Carl Nordblom och Savo Sevic har skrivit i tidningen. Jag har själv uppfostrat tre barn och då de var så unga att de fick barnbidrag gick alla de pengarna till hushållen, hyra, mat och kläder till dem, så bidraget var väldigt bra för vår familj. Aldrig hade vi pengar över att åka utomlands, inte ens att åka inom Sverige och de fick inga pengar på sina bankkonton som de rika föräldrarna gör med barnbidraget. Deras barn har massa pengar när de är 18 år.

Jag har skrivit till flera av Sveriges statsministrar och påpekat orättvisan när barnbidraget inte är behovsprövat, men de har sina förklaringar, så klart. De är ju själva föräldrar och vill gynna sina barn.

Nej, om det ska vara någon rättvisa så måste det bli behovsprövat bidrag.

En som har sett många ­orättvisor