”Ska bara rika kommuner leva?”

Prya i Norrland!, uppmanar vänsterpartist Elisabeth Faxelid Täbys styrande politiker.
Prya i Norrland!, uppmanar vänsterpartist Elisabeth Faxelid Täbys styrande politiker.
Bristen på insikt verkar stor hos både medborgare och politiker i Täby. Många inser inte att såväl invandring som skatteutjämning är helt nödvändiga för att hela Sverige ska leva/överleva.

Den allt äldre befolkningen och allt färre i arbetsför ålder gör att glesbygdsområden framförallt i Norrlands inland snart inte klarar sina mest nödvändiga välfärdsåtaganden.

Befolkningstillväxten i riket som helhet beräknas till plus 1,5 procent 2018–2030. Täbys befolkningstillväxt beräknas till cirka plus
3 procent under samma period. Motsvarande ”befolkningstillväxt” för tio kommuner i Norrlands inland beräknas från minus 11,7 till minus 21,9 procent.

Ska dessa kommuner läggas ner? Hur ska välfärden se ut i dessa kommuner? Vem kan överhuvudtaget bo kvar där när skatteunderlaget minskar så drastiskt? Vad anser Moderaterna i dessa glesbygdskommuner om att Täbys Moderater hela tiden klagar på skatteutjämningssystemet och inte vill dela med sig?

Jag föreslår att Täbys ledande politiker tillbringar ett par pryomånader i någon av Norrlands inlandskommuner för att studera verkligheten i icke privilligierade kommuner.

Elisabeth Faxelid
Vänsterpartiet Täby/Danderyd