ANNONS

Rika Täby ger lärarna lägsta möjliga påslag

ANNONS

Har Täby kommun insett poängen med avtalet och vikten av att satsa på lärarna för att skapa en bra skola i framtiden? En höjning på 4,2 procent ska vara ett golv även enligt arbetsgivarorganisationen.

Löneöversynen för lärarna i Täby kommun är klar för denna gång: 4,2 procent, eller 1 123 kronor mer i plånboken i snitt före skatt. Det är vad en lärare i Täby, i en av Sveriges rikaste kommuner får i lönepåslag. Med det hamnar man i botten av lärarnas löneliga, som nyligen presenterats av Lärarförbundet.

Lärarnas lönehöjningar i procent 2012 enligt Lärarförbundets undersökning av de 136 kommuner som är klara med sina lokala avtal:

Plats 1: Oskarshamn, 6,57 procent.

Plats 2: Lekeberg, 6,2 procent.

Plats 3: Älvdalen, 5,25 procent.

Delad plats 89: Täby, 4,2 procent.

Föga angenäm läsning för lärarkåren i Täby som hamnar i botten. På första plats ligger Oskarshamn med en satsning på lärarna på 6,57 procent – drygt 2,5 procentenheter mer än Täby. Ändå är Täby rankad som en av Sveriges rikaste kommuner, medan Oskarshamn hamnar långt ner i denna lista. Vad kan man dra för slutsatser? Att i Täby vill man inte satsa på skolan?

Visserligen har Täbys lärare något högre lärarlöner jämfört med resten av landet men årets avtalsrörelse handlar om att få lärar­kåren till samma lönenivå som andra yrkesgrupper med lika lång högskole­utbildning. Därmed är det mycket tråkigt att en kommun som Täby har valt att lägga sig på lägsta nivån. Är detta ett bra framtidsperspektiv? Kommuner som vill ha bra lärare i framtiden måste satsa på att höja lönerna och därmed statusen på yrket. Frågan är, vill Täby vara en framtidskommun?

ANNONS

Men Täby är inte den enda kommunen i landet som lagt sig på avtalets golv, 4,2 procent. Enligt båda lärarförbunden i ungefär hälften av de 136 kommuner som är klara med de lokala lönerna för 2012 har man valt den strategin.

Nu är det upp till bevis för kommunerna att visa att de ger lärarna mer än andra. Täby måste upp långt över märket 2013! Vi tvekar inte att säga upp avtalet och lyfta frågan om återförstatligande av skolan om kommunerna inte satsar på lärarna.

Ulla Treville, ordförande

Lärarnas Riksförbund, Täby