Riktig valfrihet när Täby driver boenden

Folkpartiet välkomnar mång­fald och inte minst när det gäller drift av vård- och omsorgs­boende. Vi tycker att det är bra att privata vårdgivare etablerar sig i Täby, men det är också viktigt att vård- och omsorgsboenden drivs i kommunal regi.

Det kommer att krävas över 200 platser inom de närmaste tio åren på vård- och omsorgsboenden och det är endast i de boenden som kommunen själv förfogar över som vi kan garantera att Täbybor får platser. I privata boenden finns inga garantier. Det finns äldre som av platsbrist har flyttat till boenden utanför Täby. Några har flyttat för att komma närmare anhöriga eller för att det har krävts en speciell typ av vård.

Folkpartiet har starkt drivit på att det byggs ett kommunalt vård- och omsorgsboende, samt trygghetsboende i Roslags Näsby. Detta kommer att bli verklighet när området ska bebyggas. Boende i ett kommunalt drivet boende ger också i de flesta fall lägre kostnader än om vi köper platser på annat håll eller på privata boenden i Täby. För Folkpartiet är det viktigt att använda våra skattepengar på ett förnuftigt sätt. I och med att vi själva förfogar över mark så blir det också billigare för kommunen att bygga än om vi varit tvungna att köpa mark.

Det är också viktigt att boenden för äldre är trygga och attraktiva och det finns goda exempel på hur man kan utforma dessa. Kommunen har små möjlig­heter att bestämma hur ett privat boende utformas och anpassas till de specifika krav som viss vård kräver.

Det finns i dag kommunala boenden på andra håll där allmänheten får tillgång till exempelvis den restaurang som de äldre äter sina måltider i och där man anordnar publika aktiviteter så att äldre inte blir socialt isolerade. För Folkpartiet är det viktigt att valfrihet, som möjligheten att även kunna välja ett kommunalt boende ger, också finns för Täbybor.

Mats Nordström, (FP) ­stadsbyggnadsnämnden