Riktiga moderater vill sänka skatterna

Genom viss nyhetsrapportering har den missvisande bilden spridits att Moderaterna i Botkyrka skulle vara ”splittrade” kring förslaget om att sänka kommunalskatten.

Den moderata kommunfullmäktigegruppen fattade ett enhälligt beslut (det vill säga alla) att stå bakom förslaget om skattesänkning i vårt budgetalternativ för 2014. Det är förstås både beklämmande och inte minst genant för hela partiet att en enstaka moderat sedan, utan förvarning och på sittande fullmäktige, går emot såväl demokratiskt fattade beslut som grundläggande moderata värderingar.

Vårt budgetalternativ är ett förslag som innebär en budget i balans, men som omprioriterar en del resurser från sådant som inte tillhör välfärdens kärna, så att våra skattebetalare kan få behålla lite mer i plånboken varje månad. Vi måste inte lägga så stora resurser varje år på administration i gröna huset. Vi kan sälja mer mark än vad vi gör i dag. Vi vill i första hand prioritera fritidsverksamhet för barn och unga. Vi vet att vi kan få ut fler från försörjningsstöd och in i arbete än vad den styrande majoriteten S, V och MP kan.

Vi vill flytta makten från politiker till Botkyrkaborna själva. Varenda moderat, som faktiskt tror på moderat politik framför kortsiktig populism, har en strävan att låta människor få behålla mer av sina egna pengar – när utrymme för detta finns.

Botkyrka kommun har gått med historiskt stora överskott de senaste åren på grund av över­uttag av skatt . När, om inte nu, ska man då egentligen kunna justera skatten?

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)