Rimligt att erbjuda mer förskoletid

Folkpartiet föreslår i Mitt i Järfälla den 18 september att barn till föräldralediga ska erbjudas mer än 15 timmar i veckan i förskolan. Centerpartiet har länge varit för en förändring av nuvarande regler och därför välkomnar vi FP:s förslag.

Förskolans förberedande roll inför kommande skolgång blir allt viktigare och därför är det rimligt att även barn till föräldralediga erbjuds mer tid på förskolan.

Förskolan är till för barnens egen skull och inte bara för att tillgodose föräldrarnas behov av barnomsorg. Men det går inte att tala om förskolans betydelse för barnens lärande och utveckling utan att se till verksamhetens kvalitet. Redan i dag är den låga personaltätheten och de stora grupperna ett problem. Detta vill Centerpartiet ändra på. Grupperna måste bli mindre och antalet pedagoger i förskolan måste öka. En förändring av 15-timmarsregeln måste också följas av en förstärkning av verksamheten. Därför väntar vi nu på att Folkpartiet och Alliansen även ska ansluta sig till vårt förslag om ökad personaltäthet och mindre grupper.