Riv inte våra grönområden – bygg på industrimark

Mot bakgrund av det totala förfall som Bromstens industriområde varit i de senaste åren blir jag något bestört när jag läser om Socialdemokraternas nya byggplaner i västerort.

Hedervärt syfte men jag kan svårligen se att de få grön­områden som finns i stadsdelen kan anses vara sådana integrationshinder att de behöver byggas bort när det finns andra byggprojekt som skulle ha varit klara för länge sedan.

Prioritera och slutför i stället Bromstensstaden, som området kommer att heta när det gamla industriområdet är ersatt med bostäder, som dragit ut på tiden alldeles för länge.

Det är bättre än att dyka in i nya projekt.

Henrik Moberg