Min lokala hjälte

Riv kåkstäderna

Stora ytor på Järvafältet upptas av odlingslotter, som drivs av enskilda koloniföreningar. Tidigare ställde Stockholms stad skötselkrav på dessa föreningar, bland annat fick inga skjul sättas upp.

Numera står skyltat ”Enskilt område” och flera koloniområden ser ut som kåkstäder. Många av skjulen är fallfärdiga och odlingarna misskötta. Dessa kåkstäder förfular Järvafältet. Stockholms stad bör därför se till att föreningarna sköter sina områden, och skjulen bör rivas.

Klarar föreningarna inte av detta, bör kolonierna återgå till att bli en del av Järvafältets friyta.

Åter till naturen