Röda Korset har en fixartjänst i Täby

Svar på insändaren ”Lär av Danderyds fixartjänst” den 15 januari:

Lennard föreslår att Täby borde inrätta en Fixartjänst i likhet med Danderyd.

Vi har en glad nyhet till dig Lennard. En sådan fixartjänst finns redan. Och det är frivilliga inom Röda Korset i Täby som står för den sedan 2005. Det är en tjänst som Röda Korset kostnadsfritt erbjuder de äldre personer i Täby, som behöver hjälp med sådant som är svårt att klara av och som hemtjänsten inte gör. Allt som kan kräva en stege eller stol att stå på, till exempel att byta glödlampor, byta gardiner, hänga tavlor, hämta saker ur vindsförråd eller källare.

Fixargruppen finns till för att förhindra fallolyckor, den vanligaste olycksformen bland äldre.

Hans-Erik Hallin, Röda Korset, Täbykretsen