Röj snön och slipp olyckor

Varför ser man inte till att få bort snömodden så det slipper bli så här när det sedan fryser på. Fallrisken blir stor, speciellt för de äldre i kommunen.

Britt P