Röj upp träd och buskar

För någon vecka sedan fanns en insändare om behovet av cykelväg längs Skogsängsvägen, något som behöver göras då vägen är mycket trafikerad.

Men det första vore att fastighetsägare och markägare inklusive kommunen tog och röjde upp längs trottoaren.

Nu hänger träd och buskar ut så att det på vissa ställen bara är en halv meter kvar att gå på och även det blir svårt för dem som cyklar på den.

Gående