Rondell farlig för gående

När rondellen på Gudöbroleden vid Lidl Söderby byggdes för flera år sedan förundrades jag över att man aldrig riktigt gjorde klart övergångsstället på platsen. När jag nu återvänt till Haninge efter fyra år utomlands förvånas jag över att det fortfarande ser likadant ut på platsen. För ett övergångsställe krävs två saker; markering i vägbanan samt skyltning på platsen. Vid nämnda rondell saknas båda delarna. Ändå finns där en gångväg som inbjuder till passage över vägen till och från Lidl. Vem är det egentligen som bär ansvaret den dag någon blir påkörd på platsen? För som det är i dag så går trafikanter faktiskt rätt ut i trafikerad väg när man kliver ut, ofta med barnvagnar dessutom, och bilister har i dag ingen skyldighet att stanna. Det blir intressant att se vem som får bära skulden då den dagen kommer.

Yrkesförare, Haninge