ANNONS

”Fixa rondell i den här farliga korsningen – Nu!”

Magelungsvägen Ågesta Broväg Farsta
Här vill Lennart B. Sandelin se en rondell.
"Det är alltid lite av ett ”chicken race” i denna korsning, vilket så gott som dagligen orsakar att man hänger sig på tutan vid nära på-incidenter, utöver de incidenter som faktiskt sker" skriver Farstabon Lennart B. Sandelin.
ANNONS

Jag har bott i Farsta sedan början av 90-talet sett hur trafiken på Ågesta Broväg och Magelungsvägen stadigt ökat till att nu ligga på en nivå där det ständigt är långa köer.

Det tar minst två, tre omslag mellan rött och grönt innan man kan köra vidare och är alltid lite av ett ”chicken race” i denna korsning, vilket så gott som dagligen orsakar att man hänger sig på tutan vid nära på-incidenter, utöver de incidenter som faktiskt sker.

För det inte sällan som det sker olyckor när stressade bilister ska fram med sammanstötningar och nedkörda trafikljus som resultat.

Förvärras av byggen

Det är alltså hög tid att vi äntligen får en rondell istället för denna trafikfarliga korsning. Den funkar helt enkelt inte optimalt, säkerhetsmässigt.

Särskilt inte när det dessutom byggs runt om korsningen, delar av vägbanan på Magelungsvägen spärras av för trafik vilket gör att flödet i korsningen blir ännu trögare.

Snälla bygg en rondell i korsningen

Lennart B. Sandelin

Jag utmanar de ansvariga för infrastrukturen i Farsta att ägna en arbetsdag åt att ställa sig vid denna korsning, så kommer de se med egna ögon att behovet av en rondell är reellt.

Farligt för barn och äldre

Som P.S. vill jag tillägga att när man svänger höger till Ågesta Broväg, från Magelungsvägen, så skymmer kullen sikten av övergångsstället 50 meter senare.

Bilisterna kör inte med helt lagenlig hastighet där och vägrar ofta att stanna, trots att det är uppenbart att man är på väg över. Där skulle det behövas ett trafikljus eftersom det är många barn, barnvagnar och äldre som korsar detta övergångsställe.

ANNONS

Så, Farsta stadsdelsförvaltning, snälla bygg en rondell i korsningen och återanvänd en uppsättning trafikljus därifrån till övergångsstället.

Lennart B. Sandelin, Farsta Strand

ANNONS