Rondellen vid Lidl är en skamfläck

I vårt vackra Tyresö bidrar kommunen bland annat med mycket fina blomsterarrangemang i rabatter, krukor och amplar.

Man är också mycket snabb att plantera träd vid nyanlagda vägar. Men den nya rondellen ovanför Lidl är en skamfläck. Några låga tallar planterades när rondellen var färdig. Sedan dess har ogräset helt tagit överhand.

Jag har vid två tillfällen varit uppe på kommunens servicekontor och påpekat eländet, men ingenting händer. Varför parkavdelningen är denna rondell helt åsidosatt när alla andra är så välskötta?

Iréne Tisell