ANNONS

”Rondelltrenden tycks vara över”

617572-trafikljus
Det blir inga rondeller utan det blir trafikljus istället när Grisslingerakan byggs om.
När de nya planerna för Grisslingerakan presenterades av Trafikverket visade det sig att det blir trafikljus istället för rondeller. Nu undrar insändarskribenten om det är en ny trend inom trafikvetenskapen.
ANNONS

Vi var många som kom till Värmdö kommunhus  härom onsdagen för att få se de nya planerna för Grisslingerakan presenteras av Trafikverket. Planen har legat ute några dagar på nätet för allmän beskådan. Jo, det ska bli fyrfiligt hela vägen från Mölnvik till Ålstäket. Det blir två nya gång- och cykeltunnlar vid Älgstigen och Svanstensvägen, förutom den som redan finns vid Grisslinge Värdshus. Breddade cykel/gångvägar längs hela Grisslingerakan. Sträckan blir 60-väg.

Först österut vid Ålstäket

Det som var mest förvånande var att i stället för rondeller blir det nu signalreglerad trafik på sträckan!? Alltså stoppljus vid Ålstäket, vid Älgstigen och även vid Svanstensvägen där också den nya infarten till Mörtnäs kommer att läggas. Vad Trafikverket och konsulterna från ÅF inte riktigt hade förstått var att många bilar från Stavsnäsvägen först svänger österut vid Ålstäket för att lämna barn vid skolorna vid Vik för att sedan återvända till 274:an för att köra västerut och passera Ålstäket en gång till. Några nya infartsparkeringar hade ingen tänkt på, snarare minskat antalet efter­som den lilla infarts­parkeringen intill grill­kiosken vid Ålstäket tagits bort för att ge plats för en damm för rening av vatten från vägen?

Trafikljus som gäller

Så det idoga byggandet av rondeller i Värmdö är alltså helt ute. Enligt Trafikverket är det nu trafikljus som gäller. Någon frågade om det var en ny trend inom trafikvetenskap. Det fick vi inte något svar på. Om hela projektet hade förlängts med några hundra meter på Stavnäsvägen, ­ stället för att sluta vid Grills backe, hade man kunnat inbegripa den farliga  övergången vi busshållplats Hagaberg. Inte med en rondell utan då förstås med trafikljus! Något svar i den frågan gavs dock inte

Kjell Disheden