ANNONS

Skövlingen i Rönninge upprörde kommunen

Ekar
Ekar. Bilden är tagen på en annan plats.
Salemmoderaten Björn Kvist skriver i denna insändare att politikerna i bygg- och miljönämnden blev upprrörda över avverkningen av gamla ekar i Karlskronaviksområdet i Rönninge.
ANNONS

”Bygg- och miljönämnden i Salem blev lika upprörda över skogsskövlingen i Karlskronaviksområdet som insändaren.

Tyvärr visade det sig att detaljplanen inte ger kommunen rätt att hindra fällning av gamla ekar, trots att en inventering av dessa nyligen gjorts av kommunen. Fastighetsägaren har utfört fällning av gamla ekar på sin mark och uppmanades före fällningen att inte fälla de gamla ekarna, men gjorde detta trots uppmaningen.

Salems kommun ska i framtida detaljplaner, till exempel Södra Ekdalen och Kungsgården, skriva in krav på godkännande av fällning av värdefulla träd i detaljplanen.”

Björn Kvist (M) ordf i bygg- och miljönämnden

ANNONS